Овлашћена лица - Управни поступак

Овлашћују се следећа службена лица да прибављају податке из службених евиденција других органа који су неопходни за одлучивање у управним поступцима из њихове надлежности, као и да уступају и достављају податке из службених евиденција којима располажу на захтев других органа ради спровођења управних поступака из њихове надлежности, и то:
 
Из Одељења за финансије/Одсека за локалну пореску администрацију:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Николина Шерфезе
e-mail: nikolina.serfeze@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Светлана Босић
e-mail: bosic.svetlana@grad.zrenjanin.rs
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Зоран Максимовић
e-mail: zoran.maksimovic@grad.zrenjanin.rs
 
4. Име и презиме овлашћеног лица: Славица Радишић
e-mail: slavica.radisic@grad.zrenjanin.rs
 
5. Име и презиме овлашћеног лица: Жељко Торњански
e-mail: zeljko.tornjanski@grad.zrenjanin.rs
 
6. Име и презиме овлашћеног лица: Војиславка Кијац
e-mail: vojislavka.kijac@grad.zrenjanin.rs
 
7. Име и презиме овлашћеног лица: Весна Кулунџић
e-mail: vesna.kulundzic@grad.zrenjanin.rs
 
8. Име и презиме овлашћеног лица: Мира Грујић
e-mail: mira.grujic@grad.zrenjanin.rs
 
9. Име и презиме овлашћеног лица: Биљана Дошен
e-mail: biljana.dosen@grad.zrenjanin.rs
 
10. Име и презиме овлашћеног лица: Гордана Чука
e-mail: gordana.cuka@grad.zrenjanin.rs
 
11. Име и презиме овлашћеног лица: Марко Станимировић
e-mail: marko.stanimirovic@grad.zrenjanin.rs
 
12. Име и презиме овлашћеног лица: Светлана Болтић
e-mail: svetlana.boltic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за имовинско-правне послове и управљање имовином:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Милутин Ђуришић
e-mail: milutin.djurisic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за имовинско-правне послове и управљање имовином/Одсека за имовинско-правне послове:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Виолета Кучанда Богасениева
e-mail: violeta.kucanda@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Ружица Страјнић Бербаков
e-mail: ruzica.strajnic@grad.zrenjanin.rs
 
 

Из Одељења за имовинско-правне послове и управљање имовином/Одсека за стамбене послове:

 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Александар Којчић
e-mail: aleksandar.kojcic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Милица Самарџија
e-mail: milica.samardzija@grad.zrenjanin.rs
 
4. Име и презиме овлашћеног лица: Олгица Црвенков
e-mail:olgica.crvenkov@grad.zrenjanin.rs
 
 
 Из Одељења за општу управу:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Софија Анђелковић
e-mail: sofija.andjelkovic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за општу управу/Одсека за управно-правне послове:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Валерија Нађ
e-mail: valerija.nadj@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Сања Еремић
e-mail: sanja.eremic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Јово Козомора
e-mail: jovo.kozomora@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за општу управу/Одсека за послове матичара:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Виолета Ђурин
e-mail: violeta.djurin@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Љубица Цикора
e-mail: ljubica.cikora@grad.zrenjanin.rs
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Бранка Чолаковић
e-mail: branka.colakovic@grad.zrenjanin.rs
 
4. Име и презиме овлашћеног лица: Данијел Шебез
e-mail: danijel.sebez@grad.zrenjanin.rs
 
5. Име и презиме овлашћеног лица: Весна Максимов
e-mail: vesna.maksimov@grad.zrenjanin.rs
 
6. Име и презиме овлашћеног лица: Валерија Ристовић
e-mail: valerija.ristovic@grad.zrenjanin.rs
 
7. Име и презиме овлашћеног лица: Бисенија Субу
e-mail: bisenija.subu@grad.zrenjanin.rs
 
8. Име и презиме овлашћеног лица: Миљана Такач
e-mail: miljana.takac@grad.zrenjanin.rs
 
9. Име и презиме овлашћеног лица: Душица Марков
e-mail: dusica.markov@grad.zrenjanin.rs
 
10. Име и презиме овлашћеног лица: Драгана Мирков
e-mail: dragana.mirkov@grad.zrenjanin.rs
 
11. Име и презиме овлашћеног лица: Диана Ђермановић
e-mail: diana.djermanovic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за општу управу/Одсека за месне канцеларије:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Славиша Стојановић
e-mail: mk.lukicevo@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Синиша Калуђерски
e-mail: mk.aradac@grad.zrenjanin.rs
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Иштван Пожар
e-mail: mk.beloblato@grad.zrenjanin.rs
 
4. Име и презиме овлашћеног лица: Драган Петруљесков
e-mail: mk.botos@grad.zrenjanin.rs
 
5. Име и презиме овлашћеног лица: Милена Пилиповић
e-mail: mk.elemir@grad.zrenjanin.rs
 
6. Име и презиме овлашћеног лица: Александар Бугар
e-mail: mk.ecka@grad.zrenjanin.rs
 
7. Име и презиме овлашћеног лица: Тиберију Војна
e-mail: mk.klek@grad.zrenjanin.rs
 
8. Име и презиме овлашћеног лица: Зоран Станојчић
e-mail: mk.lazarevo@grad.zrenjanin.rs
 
9. Име и презиме овлашћеног лица: Дејан Еремић
e-mail: mk.melenci@grad.zrenjanin.rs
 
10. Име и презиме овлашћеног лица: Јелица Јоцић
e-mail: mk.perlez@grad.zrenjanin.rs
 
11. Име и презиме овлашћеног лица: Споменка Христов
e-mail: mk.centa@grad.zrenjanin.rs
 
12. Име и презиме овлашћеног лица: Радован Вучетић
e-mail: mk.taras@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења инспекција:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Милан Јованов
e-mail: milan.jovanov@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Небојша Петровић
e-mail: nebojsa.petrovic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења инспекција/Одсека комуналне и саобраћајне инспекције:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Жељко Брусин
e-mail: zeljko.brusin@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Гордана Цветић
e-mail: gordana.cvetic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Предраг Вујин
e-mail: predrag.vujin@grad.zrenjanin.rs
 
4. Име и презиме овлашћеног лица: Јован Ћурчић
e-mail: jovan.curcic@grad.zrenjanin.rs
 
5. Име и презиме овлашћеног лица: Душка Копривица
 
6. Име и презиме овлашћеног лица: Мирослав Ламбрин
 
7. Име и презиме овлашћеног лица: Оливера Јеличић
 
 
Из Одељења инспекција/Одсека грађевинске инспекције:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Гордана Дамјан Паскаш
e-mail: gordana.paskas@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Милка Бијелић
e-mail: milka.bijelic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Биљана Терзић
e-mail: biljana.terzic@grad.zrenjanin.rs
 
4. Име и презиме овлашћеног лица: Соња Торњански
 
 
 
Из Одељења инспекција/Одсека просветне инспекције и инспекције за заштиту животне средине:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Драгана Адамовић
e-mail:dragana.adamovic @grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Ружица Тапавички
e-mail: ruzica.tapavicki@grad.zrenjanin.rs
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Ивана Атанацковић
e-mail: ivana.atanackovic@grad.zrenjanin.rs
 
4. Име и презиме овлашћеног лица: Зорица Пајташев Бабић
e-mail: zorica.pajtasev@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за друштвене делатности:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Драгић
e-mail: jelena.dragic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за друштвене делатности/Одсека за послове из области друштвених делатности:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Оливера Ристић Костић
e-mail: olivera.ristic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за друштвене делатности/Одсека за друштвену бригу о деци и социјално укључивање:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Синиша Ановић
e-mail: sinisa.anovic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Немања Малинић
e-mail: nemanja.malinic@grad.zrenjanin.rs
 
 3. Име и презиме овлашћеног лица: Деже Хунка
дечији додатак
e-mail: deze.hunka@grad.zrenjanin.rs
 
 4. Име и презиме овлашћеног лица: Силвија Кајари
e-mail: silvija.kajari@grad.zrenjanin.rs
 
 5. Име и презиме овлашћеног лица: Тибор Кочиш
e-mail: tibor.kocis@grad.zrenjanin.rs
 
 6. Име и презиме овлашћеног лица: Милана Пиперски
e-mail: milana.maric@grad.zrenjanin.rs
 
 7. Име и презиме овлашћеног лица: Наташа Мицић
e-mail: natasa.micic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за друштвене делатности/Одсека за борачко-инвалидску заштиту и права породиља у Одељењу за друштвене делатности:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Ивана Попов
e-mail: ivana.popov@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Драгољуб Цвејић
e-mail: dragoljub.cvejic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Драган Кораћ
e-mail: dragan.korac@grad.zrenjanin.rs
 
4. Име и презиме овлашћеног лица: Сандра Станковић
e-mail: sandra.stankovic@grad.zrenjanin.rs
 
5. Име и презиме овлашћеног лица: Сања Гавранић
e-mail: sanja.gavranic@grad.zrenjanin.rs
 
6. Име и презиме овлашћеног лица: Драгиња Сурла
e-mail: draginja.surla@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за друштвене делатности/Одсека за месне заједнице и бирачки списак:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Живко Гавриловић
e-mail: zivko.gavrilovic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Наташа Симић
e-mail: natasa.simic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Светлана Живановић
e-mail: svetlana.zivanovic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за друштвене делатности/Одсека за националне мањине, етничке групе, избеглице и миграције:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Вјерка Хрубик
e-mail: vjerka.hrubik@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Верона Томин
e-mail: verona.tomin@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за урбанизам
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Љиљана Пецељ Лубурић
e-mail: ljiljana.pecelj@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Маријана Радојчић
e-mail: marijana.radojcic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за урбанизам/Одсека за урбанизам и просторно планирање:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Весна Цигулов
e-mail: vesna.cigulov@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за урбанизам/Одсека за спровођење обједињене процедуре:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Анкица Војновић
e-mail: ankica.vojnovic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Симо Бабић
e-mail: simo.babic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Бојана Димитријевић Голијанин
e-mail: bojana.golijanin@grad.zrenjanin.rs
 
4. Име и презиме овлашћеног лица: Анђелика Јојић
e-mail: andjelika.jojic@grad.zrenjanin.rs
 
5. Име и презиме овлашћеног лица: Драгана Митровић
e-mail: dragana.mitrovic@grad.zrenjanin.rs
 
6. Име и презиме овлашћеног лица: Јулкица Маричић
e-mail: julkica.maricic@grad.zrenjanin.rs
 
7. Име и презиме овлашћеног лица: Драган Мирков
e-mail: dragan.mirkov@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за урбанизам/Одсека за озакоњење објеката:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Гордана Димковић
e-mail: gordana.dimkovic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Сандра Јовановић Литричин
e-mail: sandra.jovanovic@grad.zrenjanin.rs
 
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Зорица Денда
e-mail: zorica.denda@grad.zrenjanin.rs
 
4. Име и презиме овлашћеног лица: Биљана Чепски
 
5. Име и презиме овлашћеног лица: Даница Медведев
 
 
6. Име и презиме овлашћеног лица: Весна Грбић
 
 
7. Име и презиме овлашћеног лица: Соња Драгаш
e-mail: sonja.dragas@grad.zrenjanin.rs
 
8. Име и презиме овлашћеног лица: Александар Станић
 
 
9. Име и презиме овлашћеног лица: Владимир Миленов
 
 
 
Из Одељења за урбанизам/Одсека за саобраћај:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Мирко Петровић
e-mail: mirko.petrovic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Бранислав Плећаш
e-mail: branislav.plecas@grad.zrenjanin.rs
 
 
 
Из Одељења за људске ресурсе и правне послове/Одсек за радне односе и људске ресурсе
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Сабо
e-mail: jelena.sabo@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за привреду:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Љиљана Томовић
e-mail: ltomovic@zrenjanin.rs
 
 
 Из Одељења за привреду /Одсека за пољопривреду и рурални развој:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Стојан Краљ
e-mail: stojan.kralj@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Милош Ковачевић
e-mail: milos.kovacevic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за привреду /Одсека за изградњу и уређење града
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Данијела Алексић
e-mail: danijelaaleksic023@gmail.com
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Мира Ђаковић
e-mail: djakovicmira14@gmail.com
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Милена Кирћански
e-mail: mkircanski@zrenjanin.rs
 
 
Из Одељења за привреду /Одсека за заштиту и унапређивање животне средине:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Стојанка Самарџић Хорват
e-mail: stojanka.horvat@grad.zrenjanin.rs
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Бојан Радулов
e-mail: bojan.radulov@grad.zrenjanin.rs
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Брусин
e-mail: jelena.brusin@grad.zrenjanin.rs
 
4. Име и презиме овлашћеног лица: Соња Анђелковић
e-mail: sonja.andjelkovic@grad.zrenjanin.rs
 
5. Име и презиме овлашћеног лица: Душан Михајлов
e-mail: dusan.mihajlov@grad.zrenjanin.rs