Službene evidencije

Ovlašćena lica

LICA OVLAŠĆENA ZA ODLUČIVANJE U UPRAVNIM STVARIMA, ODNOSNO ZA PREDUZIMANJE  RADNJI U POSTUPKU PRE DONOŠENJA REŠENJA U UPRAVNIM STVARIMA


I  ODELJENJE ZA FINANSIJE 

a) Lica ovlašćena za odlučivanje  u upravnim stvarima:

 1. Euđenija Besu - zamenik načelnika za finansije
 2. Nikolina Šerfeze - zamenik načelnika za finansije 
 3. Slavica Radišić - poreski inspektor
 4. Svetlana Bosić- poreski inspektor
 5. Predrag Omaljev - poreski inspektor 
 6. Zoran Maksimović - poreski inspektor
 7. Željko Tornjanski - poreski inspektor
 8. Vojislavka Kijac - poreski inspektor
 9. Vesna Kulundžić - inspektor naplate lokalnih javnih prihoda
 10. Marko Stanimirović - inspektor naplate lokalnih javnih prihoda
 11. Svetlana Boltić - inspektor naplate lokalnih javnih prihoda

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:

 1. Biljana Bojadžija - poslovi na pripremi podataka za utvrđivanje obaveza, redovnu i prinudnu naplatu
 2. Aleksandra Albulj Tatić - poslovi na pripremi podataka za utvrđivanje obaveza, redovnu i prinudnu naplatu
 3. Milana Rnić - poslovi na pripremi podataka za utvrđivanje obaveza, redovnu i prinudnu naplatu
 4. Mira Grujić- poslovi poreske evidencije, knjigovodstva i izveštavanja
 5. Gordana Čuka - poslovi poreske evidencije, knjigovodstva i izveštavanja

II  ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:

 1. Sofija Anđelković - načelnik Odeljenja za opštu upravu
 2. Stojan Kralj - zamenika načelnika Odeljenja 

Odsek za poslove matičara

 • Violeta Đurin - šef Odseka za poslove matičara
 • Ljubica Cikora - matičar
 • Vesna Maksimov - zamenik matičara
 • Danijel Šebez - zamenik matičara
 • Dijana Đermanović - zamenik matičara

Odsek za mesne kancelarije 

 1. Slaviša Stojanović - šef Odseka za mesne kancelarije
 2. Tiberiju Vojna - zamenik matičara u mesnim kancelarijama Aradac,Jankov Most i Klek 
 3. Siniša Kaluđerski - zamenik matičara u mesnim kancelarijama Aradac, Jankov Most i Klek 
 4. Dragan Petruljeskov - zamenik matičara u mesnim kancelarijama Lazarevo, Banatski Despotovac, Botoš, Tomaševac i Orlovat
 5. Aleksandar Bugar - matičar u mesnim  kancelarijama Ečka, Belo Blato, Lukino Selo, Lukićevo, Mihajlovo i Stajićevo
 6. Dejan Eremić - matičar u mesnim kancelarijama Melenci, Elemir i Taraš
 7. Radovan Vučetić - zamenik matičara u mesnim kancelarijama Melenci, Elemir i Taraš
 8. Milena Pilipović - zamenik Matičara u mesnim kancelarijama Melenci, Elemir i Taraš
 9. Jelica Jocić - matičar u mesnim kancelarijama Perlez, Knićanin, Farkaždin i Čenta
 10. Spomenka Hristov -  zamenik matičara u mesnim kancelarijama Perlez, Knićanin, Farkaždin i Čenta

Odsek za upravno - pravne poslove 

 1. Valerija Nađ - šef Odseka za upravno - pravne poslove 

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:

Odsek za upravno-pravne poslove

 1. Sanja Eremić - upravno-pravni poslovi

III  ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:

 1. Jelena Dragić - načelnik Odeljenja
 2. Natalija Stojadinov Radović - zamenik načenika Odeljenja 
 3. Ivana Popov - šef Odseka za boračko - invalidsku zaštitu i prava porodilja- savetnik za zaštitu prava pacijenata 
 4. Živko Gavrilović - šef Odseka za mesne kancelarije i birački spisak
 5. Olivera Ristić Kostić - šef Odseka za poslove iz oblasti društvenih delatnosti
 6. Vjerka Hrubik - šef Odseka za nacionalne manjine, etničke grupe, izbeglice i migracije - poverenik za izbeglice

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:

 1. Sanja Gavranić -poslovi praćenja rada javnih ustanova primarne zadravstvene zaštite i društvene brige o deci
 2. Željko Cvetić - poslovi utvrđivanja prava na boračko-invalidsku zaštitu
 3. Rade Medić - poslovi utvrđivanja prava na boračko-invalidsku zaštitu
 4. Dragan Korać - poslovi utvrđivanja porodiljskih prava
 5. Dunja Ivanov - poslovi utvrđivanja porodiljskih prava
 6. Jelena Dapčević -ekonomski poslovi iz oblasti društvenih delatnosti
 7. Nataša Micić - poslovi iz oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja  siromaštva i poslovi utvrđivanja prava i statusa energetski ugroženog kupca 
 8. Bojan Vrška - poslovi iz oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja  siromaštva i poslovi utvrđivanja prava i statusa energetski ugroženog kupca 
 9. Ivana Kojčić - poslovi iz oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja  siromaštva i poslovi utvrđivanja prava i statusa energetski ugroženog kupca 
 10. Silvija Kajari - poslovi iz oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja  siromaštva i poslovi utvrđivanja prava i statusa energetski ugroženog kupca 
 11. Saša Jovanov - poslovi iz oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva i poslovi utvrđivanja prava i statusa energetski ugroženog kupca
 12. Tibor Kočiš - poslovi utvrđivanja prava na roditeljski i dečiji dodatak 
 13. Sara Caran - poslovi iz oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja  siromaštva i poslovi utvrđivanja prava i statusa energetski ugroženog kupca 
 14. Milena Piperski - poslovi utvrđivanja prava na roditeljski i dečiji dodatak
 15. Živko Gavrilović - šef Odseka za mesne kancelarije i birački spisak 
 16. Svetlana Živanović - poslovi iz oblasti biračkog spiska, mesnih zajednica i tehničke podrške Komisijama

IV  ODELJENJE ZA URBANIZAM

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:

 1. Ljiljana Pecelj Luburić - načelnik Odeljenja
 2. Marijana Radojčić - zamenik načelnika za Urbanizam
 3. Vesna Cigulov - šef Odseka za urbanizam i prostorno planiranje
 4. Ankica Vojnović - šef Odseka za sprovođenje objedinjene procedure
 5. Simo Babić - poslovi pravne problematike
 6. Bojana Dimitrijević Golijanin - poslovi pravne problematike
 7. Branislav Đorđević - poslovi izdavanja lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola
 8. Anđelika Jojić - poslovi izdavanja likacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola
 9. Julkica Maričić -  poslovi izdavanja lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola
 10. Ivana Drinić - poslovi izdavanja lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola za energeteke objekte i infrastrukture
 11. Dragana Mirkov - poslovi izdavanja lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola za energeteke objekte i infrastrukture
 12. Sandra Jovanović Litričin - poslovi koordiniranja izdavanja rešenja o ozakonjenju objekata 
 13. Vesna Grbić - poslovi izdavanja rešenja o ozakonjenju objekata 
 14. Zorica Denda - poslovi izdavanja rešenja o ozakonjenju objekata 
 15. Biljana Čepski - poslovi izdavanja rešenja o ozakonjenju objekata 

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:

 1. Nenad Vujin - poslovi pripreme za izdavanje rešenja o ozakonjenju objekata

V  ODELJENJE ZA IMOVINKO-PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima: 

 1. Mila Ratković Panić - načelnik Odeljenja za imovinsko- pravne poslove i upravljanje imovinom
 2. Milutin Đurišić - zamenik načelnika Odeljenja za imovinsko- pravne poslove i upravljanje imovinom
 3. Milica Samardžija - šef Odseka za stambene poslove

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:

 1. Srđan Stojšin - imovinsko- pravni poslovi
 2. Ružica Berbakov - imovinsko-pravni poslovi

VI  ODELJENJE INSPEKCIJA

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:

 1. Milan Jovanov - nečelnik Odeljenja 
 2. Nebojša Petrović - zamenik nečelnika Odeljenja 

Odsek komunalne i saobraćajne inspekcije

 1. Željko Brusin - šef Odseka - Glavni inspektor
 2. Gordana Cvetić - komunalni inspektor I
 3. Predrag Vujin - komunalni inspektor I
 4. Duška Koprivica - komunalni inspektor I
 5. Miroslav Lambrin - komunalni inspektor I
 6. Olivera Jeličić - komunalni inspektor I

Odsek građevinske inspekcije

 1. Gordana Damjan Paskaš - šef Odseka 
 2. Milka Bijelić - građevinski inspektor i inspektor puteva
 3. Biljana Terzić - građevinski inspektor i inspektor puteva
 4. Sonja Dragaš - građevinski inspektor i inspektor puteva

Odsek  prosvetne inspekcije i zaštite životne sredine

 1. Dragana Adamović - šef Odseka
 2. Zorica Babić Pajtašev - prosvetni inspektor 
 3. Ivana Atanacković - prosvetni inspektor 
 4. Ružica Tapavički - prosvetni inspektor 

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:

 1. Ivana Nastić Čomagić - turistički inspektor
 2. Sonja Tornjanski - građevinski inspektor i inspektor puteva 
 3. Jelena Martinov - građevinski inspektor i inspektor putava 
 4. Miroslav Lambrin - komunalni inspektor II
 5. Olivera Jeličić - komunalni inspektor II
 6. Jovan Ćurčić - komunalni inspektor II
 7. Nataša Škorić  - inspektor za zaštitu životne sredine
 8. Sonja Ćurčić - inspektor za zaštitu životne sredine

VII  ODELJENJE ZA LJUDSKE RESURSE I PRAVNE POSLOVE 

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima: 

 1. Đina Darijević - načelnik Odeljenja
 2. Sanja Marić - zamenik načelnika Odeljenja

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:

 1. Jelena Nikolić - šef Odseka za radne Odnose i ljudske resurse


VIII  ODELJENJE ZA PRIVREDU

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:

 1. Goran Kravarušić - nečelnik Odeljenja za privredu
 2. Stevan Gregović - zamenik načelnika Odeljenja za privredu 
 3. Ljiljana Tomović - zamenik načelnika Odeljenja za privredu 
 4. Edvard Benović - zamenik načelnika Odeljenja za privredu 
 5. Poučki Jelena - šef Odseka za zaštitu i unapređivanje životne sredine
 6. Zdravka Milovanović - pravni poslovi iz oblasti javnih nabavki 

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:

 1. Tamara Majkić  - ekonomsko-pravni poslovi iz oblasti javnih nabavki
 2. Zorica Novakov - ekonomsko- pravni poslovi iz oblasti javnih nabavki
 3. Radmila Velisavljev  - ekonomsko-pravni poslovi iz oblasti javnih nabavki
 4. Svetlana Milodanović - ekonomsko-pravni poslovi iz oblasti javnih nabavki
 5. Dragana Ćuk Naumoski - ekonomsko-pravni poslovi iz oblasti javnih nabavki
 6. Branislav Nećakov - pravni poslovi iz oblsti javnih nabavki