Огласи и конкурси

 

(за друштвене организације, савезе и удружења грађана којима су на конкурсу одобрена средства за реализацију пројеката)

 

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

Листа вредновања и рангирања за суфинансирање програмских активности у области противпожарне заштите на територији града Зрењанина за 2023. годину

Измена Листе за доделу ученичких и студентских стипендија града Зрењанина за школску 2022/2023. годину

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИН

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок за пријаву: 17.03.2023 године

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом

 • Оглашава: Министарство за бригу о селу
 • Рок за подношење пријава: 01.новембар 2023. године
Конкурс за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно-уметничких друштава града Зрењанина за 2023. годину
 • Оглашава: ГРАД ЗРЕЊАНИН
 • Рок: 20.03.2023. године

Обрасци:

Конкурс за суфинансирање програмских активноасти у области противпожарне заштите на територији града Зрењанина за 2023. годину

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок за пријаву: 16.03.2023 године

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ и  Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ на животну средину

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2023. годину

 • Донето 27.02.2023. године

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта архитектонско-урбанистичке разраде локације за изградњу комплекса за производњу миксера за биогасна постројења и сервисом за одржавање истих са управним делом на парцели кат. бр. 15365/102 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток I, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева "Compressor & Engine Services" д.о.о. Зрењанин, Пожешка бр. 15а, Зрењанин.

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавна презентација траје од: 24. фебруара 2023. год.  до 03. марта 2023.год.
 • Урбанистички пројекат

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница у 2023. години

 • Донета: 10.02.2023. године.

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2023. години

КОНАЧНА ЛИСТА реда првенства корисника помоћи намењене побољшњу услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме на територији града Зрењанина

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације "Багљаш" 

Јавни позив за остваривање права на финансијску подршку за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији града Зрењанина

Оглашава: Град Зрењанин - Градоначелник
Рок: до утрошка расположивих средстава

Документација:
Захтев за финансијску подршку
Изјава

Јавни позив за остваривање права на финансијску помоћ за биомедицински потпомогнуту оплодњу у граду Зрењанину

Оглашава: Град Зрењанин - Градоначелник
Рок: до 31.12.2023. године или до утрошка расположивих средстава

Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима града Зрењанина за школску 2022/2023. годину 
Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Зрењанин

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта По+П+7 са 118 станова и 5 пословних простора, на парцели кат. бр. 19300 КО Зрењанин I, угао Панчевачке улице и Улице Марка Орешковића, Зрењанин, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева “Огрев” д.о.о. Зрењанин

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавна презентација траје од: 06. јануара 2023. год.  до 13. јануара 2022.год.
 • Урбанистички пројекат

Предлог листе реда првенства корисника помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме на територији града Зрењанин

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко – архитектонске разраде локације за стамбено-пословног објекта који се састоји из три ламеле на парцелама кат. бр. 6047/1, 6047/2, 6049/1, 6049/2, 6053, 6054, 6055/1 и 6056/1 КО Зрењанин I (бр. 3/6510, ТД бр. 59420 датум 28.10.2022.) одговорног урбанисте Драгане Метикош маст. инж. арх.  израђен од стране ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин, подносилац захтева "BMT LUX INVEST" д.о.о. ул. Раде Кончара бр. 14а из Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавна презентација траје од: 30. децембра 2022. год.  до 06. јануара 2023.год.
 • Урбанистички пројекат

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу стамбено-пословног објекта и стамбеног објекта спратности ПО+П+4+ПС, на парцели кат. бр. 19346 КО Зрењанин I (бр. 1250/358, ТД бр. 1178 датум 28.03.2022.) одговорног урбанисте Драгане Метикош маст. инж. арх.  израђен од стране ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин, подносилац захтева "АМ Капитал Инвест" д.о.о. ул. Иве Војновића бр. 39/22 из Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавна презентација траје од: 30. децембра 2022. год.  до 06. јануара 2023.год.
 • Урбанистички пројекат

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава за 2023. годину

Јавни позив за остваривање права на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина у 2023. години 
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ - ЕНЕРГЕТСКИ ВАУЧЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ДЕЛА ЕНЕРГЕНАТА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИН

РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ - ЕНЕРГЕТСКИ ВАУЧЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ДЕЛА ЕНЕРГЕНАТА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИН

Јавни позив за доделу помоћи у огревним дрвима са превозом за социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Зрењанина

Оглашава: Град Зрењанин - Повереник за избеглице и миграције
Рок за пријаву: 16. децембар 2022. 

Документација:

Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда
 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Последњи дан за пријем понуда: 26.12.2022. године
 • Отварање понуда: 29.12.2022. године у 10.00 часова 

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације на територији града Зрењанина

 • Одлука донета: 18.11.2022. године
Јавни позив за избор корисника за утврђивање права на субвенцију - енергетски ваучер за плаћање дела енергената за социјално угрожена домаћинства са територије града Зрењанина

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН У 2022. ГОДИНИ

Јавни позив за презентацију

Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног објекта, на парцели кат. бр. 15365/101 КО Зрењанин I, у радној зони “Југоисток I“ у Зрењанину, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева “Калмес” д.о.о., Војводе Петра Бојовића бр. 2, Зрењанин

 • Оглашава: Град Зрењанин, Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавна презентација траје од: 04. новембра 2022. год.  до 14. новембра 2022.год.
 • Урбанистички пројекат
КОНАЧНA РАНГ ЛИСТA КРАЈЊИХ КОРИСНИКА за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији града Зрењанина за 2022. год.
Листа за суфинансирање програмских активности из области спорта у граду Зрењанину за 2023. годину

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2022. годину

 • Донето: 18.10.2022. године

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава за економско оснаживање младих на територији града Зрењанина за 2022. годину

КОНАЧНА ЛИСТА корисника помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности 

ОДЛУКА

 • Оглашава: Град Зрењанин

Листа за суфинансирање пројеката спортских манифестација у граду Зрењанину за 2023. годину

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница у 2022. години

Донето: 11.10.2022. године

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ реда првенства корисника помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности 

 • Оглашава: Град Зрењанин 
ПРЕЛИМИНАРНA РАНГ ЛИСТA КРАЈЊИХ КОРИСНИКА за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији града Зрењанина за 2022. год

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава  за економско оснаживање жена и подстицања развоја   женског предузетништва кроз финансијску подршку у пословању на територији града Зрењанина за 2022. годину

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2022. годину

Јавни позив за регресирање трошкова приградског превоза студената
Јавни позив за рефундирање трошкова међумесног превоза студената

Јавни позив за суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената у 2022. години 

Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог плана за родну равноправност града Зрењанина за период од 2022-2027. године

Обавештење о могућности увида у део посебног бирачког списка националне мањине за подручје града Зрењанина

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ  ШКОЛА - ПУТНИКЕ са пребивалиштем на територији града Зрењанина

 • Организација: Град Зрењанин
 • Рок: школска 2022/2023. година
ОБАВЕШТЕЊЕ

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. годину

 • Донето: 31.08.2022. године

Предлог о расподели средстава са образложењем

 • Донето: 25.08.2022. године
Коначна листа реда првенства о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова, за 25 стамбених јединица у Клеку
Решење о образовању и именовању Конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

ОБАВЕШТЕЊЕ о процедури, времену, начину и условима за подношење пријава за утврђивање испуњености услова за остваривање права на куповину стана за локације Краљево, Крагујевац, Сремска Митровица и Врање

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Зрењанина за 2023. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Зрењанина за 2023. годину

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години
Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу верског објекта, православног Храма Светог Саве, „В“ категорије, на парцели кат. бр. 14619/149 КО Зрењанин I, у Улици Дрварској, насељу Мужља у Зрењанину,  одговорног урбанисте Нине Стојановић (Митранић) из самосталног атељеа за грађевинско пројектовање и инжењеринг „Рад пројект“, подносиоца захтева Српске православне цркве, Епархије банатске, Црквене општине Зрењанин.
 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавна презентација траје од: 08. јула 2022. год.  до 15. јула 2022.год.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Зрењанина з а2022. годину

 • Расписује: Град Зрењанин
 • Рок: 31.07.2022. године

Прилози:

Прелиминарана листа директних корисника на основу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Зрењанина

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Зрењанин

 • Објављује: Скупштина града Зрењанина 
 • Рок: 30 дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа “Чистоћа и зеленило” Зрењанин

 • Објављује: Скупштина града Зрењанина 
 • Рок: 30 дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије

Јавни позив за доделу помоћи породицама избеглица за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и једнократне помоћи у грађевинском материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности на територији града Зрењанина  

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији града Зрењанина

 • Организација: Град Зрењанин
 • Рок: до 10.06.2022. године

Обавештење о начину остваривања права на доделу државне помоћи за прибављање прве некретнине по основу рођења детета

 • Организација: Град Зрењанин

Обрасци:

Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава измену огласа о јавном увиду у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и извештај о Стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године на животну средину

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

 • Донето: 26.04.2022. године

Предлог о расподели средстава Комисије за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

 • Донето: 18.04.2022. године

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Донето: 13.04.2022. године

Предлог листе корисника помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства избеглица која су била корисници програма куповине сеоских кућа са окућницом из средстава буџета РС или АПВ на територији града Зрењанина

 • Предлог Листа донет: 17.03.2022. године 

Предлог листе корисника помоћи у виду грађевинског материјала за стварање и побољшање услова становања породица избеглица на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин - Комисија за избор корисника помоћи

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину

 • Оглашава: Министарство за бригу о селу Републике Србије
 • Рок за подношење пријаве: до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2022. године.

ОДЛУКА о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу броја освојених бодова

 • Оглашава: Град Зрењанин - Комисија за избор корисника

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОНОСНУ КАРТИЦУ „ Цена минус за 3+“ УДРУЖЕЊА “ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС” ИЗ ЧАЧКА

 • Пријава ће трајати током целе 2023. године

Обрасци за пријаву:

 

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2021. годину

 • Донето: 17.12.2021. године

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница 

 • Донето: 07.12.2021. године

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину

Решење о расподели средстава  по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

Решење о измени решења о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за економско оснаживање жена и подстицања развоја  женског предузетништва кроз финансијску подршку у пословању на територији Града Зрењанина за 2021. години

 • Расписује: Град Зрењанин

Обрасци:

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2021. годину

Јавни позив за регресирање трошкова приградског превоза студената

Јавни позив за рефундирање трошкова међумесног превоза студената

Oбавештење / позив учесницима ратова од 1941. до 1999. године са територије Града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок: није одређен

Документација: 

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

 • Оглашава: Град Зрењанин

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН - eТуриста

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница

 • Листа донета: 14.12.2020.

Коначна листа корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 09.10.2020.

Предлог листе реда првенства корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 18.09.2020.

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са сложеном епидемиолошком ситуацијом, а у циљу избегавања довођења у ризик грађана приликом остваривања одређених права, Одељење за друштвене делатности града Зрењанина излази у сусрет грађанима и обавештава их да све захтеве и потребну документацију могу доставити електронским путем у оквиру следећих области:

Родитељски додатак, дечији додатак, породиљско одсуство и нега детета, посебна нега детета, енергетски угрожени купац, овлашћено паркирање обележених паркинг места, суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената, ИРК - Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ који пружају услуге смештаја у угоститељким објекатима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, као и некатегорисаним угоститељском објектима за смештај на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за привреду

 • Рок: неограничен

Решење о додели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2019. годину

 • Решење донето: 07.05.2019.

Решење о додели средстава за суфинансирање програмских активности и проjеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина за 2019, 2021. и 2022. годину

Решење о додели средстава за финансирање програмских активности у области противпожарне заштите на териториjи града Зрењанина за 2018, 2019, 2020, 2021. и 2022. годину

Решење о додели бесповратних подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја града Зрењанина за период од 2018. до 2020. године

 • Решење донето: 26.07.2018.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању

 • Организација: Министарство привреде
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Фонда за развој Републике Србије

 • Организација: Фонд за развој Републике Србије
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Развојног фонда Војводине

 •  Организација: Развојни фонд АПВ
 •  Рок: до утрошка средстава

Кредити Гаранцијског фонда АП Војводине

 • Организација: Гаранцијски фонд АП Војводине
 • Рок: до утрошка средстава