Град субвенционише набавку бицикала - јавни позив за избор привредних субјеката у спровођењу набавке бицикала је у току

Комисија за реализацију набавке бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина расписала је Јавни позив за избор привредних субјеката у спровођењу набавке бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина.

Грађани која остваре право на суфинансирање могу набавити бицикле искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог Јавног позива. Набавка бицикала спроводи се са циљем повећања броја бициклиста на улицама града, а у сврху побољшања квалитета ваздуха и смањења загађења животне средине.


Финансијска средства за суфинансирање набавке бицикала из овог јавног позива опредељују се средства Одлуком о буџету града Зрењанина за 2022. годину у износу до 240.000,00 динара са ПДВом. Средства за суфинансирање набавке бицикала додељују се на основу Јавног позива за грађане у износу од 10.000,00 динара са ПДВ-ом по једном бициклу. 


Право учешћа на овом јавном позиву имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником.


Пријава се предаје лично у Градској управи града Зрењанина у Услужном центру, канцеларија 53 или препоручено путем поште на адресу: Град Зрењанин Одељење за привреду Одсек за заштиту и унапређивање животне средине Комисија за реализацију набавке бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина Трг слободе 10 Зрењанин.

Рок за подношење пријава је петак 1. јул 2022. године. 


Град Зрењанин ће закључити Споразум о техничкој сарадњи у спровођењу набавке бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина са привредним субјектима који буду изабрани. Након потписивања Споразума о техничкој сарадњи са привредним субјектима, Град расписује Јавни позив за грађане. 

Грађани су у обавези да приликом пријављивања доставе профактуру/предрачун издат од стране привредних субјеката са листе. Уговор о набавци бицикла закључују град Зрењанин, директни корисник и крајњи корисник, након доношења Решења о коначној листи крајњих корисника. 

Град Зрењанин ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, као директном кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну своју обавезу и након завршетка реализације набавке бицикала. 

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Обрасци:
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6620/large_Grb_Indeks_300.jpg