Трговински споразуми

ЦЕФТА 
 
ЦЕФТА је споразум о слободној трговини између земаља Централне и Југоисточне Европе. Овај споразум је од 1. маја 2007. године заменио билатералне споразуме између: Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Молдавије, Црне Горе, Србије и УНМИК на Косову. Овај споразум прописује да се неће уводити нове увозне царине, односно да се постојеће царине неће повећавати.
 
Такође, споразум одређује услове акумулације порекла производа, у том смислу да се сматра да производи извезени из наше земље имају порекло из Србије ако саставни материјали потичу из земаља ЦЕФТА, Европске уније, Исланда, Норвешке, Швајцарске (укључујући и Лихтенштајн), или Турске, али да се такви производи додатно обрађују у Србији, тако да је додата количина материјала већа од количине материјала уграђеног у другим земљама.

 

Споразум о слободној трговини са земљама ЕФТА
 
Влада Србије је 17. децембра 2009. године у Женеви потписала уговор о слободној трговини са земљама чланицама Европског удружења слободне трговине (ЕФТА), који ће ступити на снагу у априлу 2010. године након ратификације у Скупштини Србије. Потписивање уговора са ЕФТА јесте још један корак ка бољем позиционирању Србије у режиму слободне трговине.

 ЕФТА је основана 1960. године Стокхолмском конвенцијом. Земље оснивачи су биле Аустрија, Данска, Норвешка, Португал, Шведска, Швајцарска и Велика Британија, а накнадно су им се прикључили Исланд и Финска. С обзиром да су чланице које су приступиле Европској унији напустиле ЕФТА, она данас има четири чланице - Исланд, Лихтенштајн, Норвешку и Швајцарску.

Овај споразум ће омогућити извоз српских производа без царине на тржиште које броји 13 милиона становника и то је велика шанса не само за српске произвођаче и извознике, већ и шанса за привлачење нових страних инвестиција, с обзиром да инвестиције које су стигле из земаља ЕФТА споразума износе око две милијарде евра, а очекује се још више инвестиција.

 

Споразум о слободној трговини са Белорусијом
 

Споразум о слободној трговини између Србије и Белорусије, потписан у марту 2009. године, предвиђа међусобно укидање царина и осталих дажбина за све производе из Царинске тарифе, осим за неколико врста робе за које ће се плаћати царина приликом увоза, односно извоза у оба смера. Царине неће бити укинуте за шећер, алкохол, цигарете, као и на половне аутомобиле, аутобусе и гуме.

 Српска привреда има могућност да без царина извози робу на тржиште које има десет милиона становника, а такође и страни инвеститори који производе у Србији имају исту ту повластицу.

 

Споразум о слободној трговини са Русијом
 
Споразум о слободној трговини између Србије и Русије потписан је августа 2000. године.
 
Споразум прописује да се за робу, за коју се може доказати да је пореклом из Србије (више од 50% садржаја из Србије), а у складу са принципима Светске трговинске организације, примењује царина од 1% када је намењена за тржиште Русије.
 
Листа производа на које се не примењује режим о слободној трговини сваке године се мења, а тренутно се на њој налазе: шећер и кондиторски производи, пилетина, нека алкохолна пића, козметички производи, памук, теписи, намештај и моторна возила.
 
Србија је једина земља изван Заједнице независних држава, односно бившег Совјетског Савеза, која је потписала овакав споразум са Русијом.


ЕУ  

Србија има преференцијални статус за пласман својих производа са претежним домаћим пореклом на тржиште Европске уније, што значи да производи, сем вина и младог јунећег меса, тзв. "baby beef", када се пласирају на тржиште земаља ЕУ не подлежу царини и другим дажбинама.


САД
 

Спољнотрговинска размена са Сједињеним Америчким Државама великим делом се одвија на основу Генералног система преференцијала (ГСП). ГСП програм омогућава бесцарински увоз више од 4.650 српских производа, укључујући и већину финалних производа и полупроизвода, као и одређених пољопривредних и основних индустријских производа. Овом листом нису обухваћени углавном текстилни и производи од коже, као и обућа. Листа производа се ревидира два пута годишње на основу сугестија америчких произвођача.

 

Споразум о слободној трговини са Турском

На Економском самиту у Истанбулу, Србија и Турска су 1. јуна 2009. године потписале Споразум о слободној трговини, који ће почети да се примењује од маја 2010. године по моделу асиметричне либерализације трговине у корист српске стране. То је шанса за српске извознике да извозе робу без царине у Турску, на тржиште од 75 милиона становника.

Приликом преговора са турском страном, посебно је заштићена пољопривреда, сектор текстилне индустрије и црна и обојена металургија, тако да ће ту бити задржане више стопе за увоз тих производа из Турске, док Србија добија могућност да одмах извози своју робу без царине за све индустријске производе.