Слободна зона Зрењанин

 Бенефиције која пружа «СЛОБОДНА ЗОНА ЗРЕЊАНИН»

 

1. Увоз и извоз роба и услуга у и из Зоне је  слободан

2. Сировине које се увозе ради производње робе која је намењена извозу ослобођене су пореза и других царинских дажбина

3. Увезена опрема, машине и грађевински материјал не подлежу порезу и другим царинским дажбинама

4. Корисници Зоне могу слободно да користе стране фондове створене путем  вођења бизниса у Зони

5. Права корисника Зоне одређена законским одредбама  о Слободној зони морају бити у складу са осталим законским одредбама

6. Увоз свих роба у Зону је ослобођен свих царинских дажбина. Роба из Зоне се може дистрибуирати на локалном тржишту уз  плаћање одговарајућих пореза и царинских дажбина. Ако се за производњу робе у зони користе неке домаће компоненте, касније се  царинске обавезе односе само на увезене компоненте

7.  Увоз  у и извоз из Зоне  је потпуно слободан, нема  контингената,  увозне и извозне дозволе и  других ограничења на међународну трговину.  Роба која се увози у Зону за локално тржиште подлеже стандардним законским одредбама за увоз, али ако је садржај робе минумум 50% домаћи, таква роба сматраће се домаћом

8. Роба из Зоне се привремено може преместити  на друге делове домаће територије ради прераде, дораде, поправке, контроле квалитета, маркетинга итд. што даје велику прилику за успостављање сарадње са локалном индустријом

9.  Слободан је трансфер профита оствареног пословном делатношћу у Зони

10.  Експроприација није дозвољена у Зони

11. Корисници Зоне могу  изнајмити, купити или изградити пословне, производне или складиштне објекте.

 

 

Слободна зона  Зрењанин

 

Слободна зона Зрењанин је једна од четири слободне зоне у Србији.
Пословањем у Слободној зони значајно се смањују трошкови – до 40%

 

Пример уштеда у пословању у слободној зони

 

На увоз и извоз робе у вредности од     € 1.000.000          
Уштеде у ПДВ   -                                          €    180.000
Уштеда у царинским дажбинама  -        €    200.000
 
УКУПНЕ УШТЕДЕ                                       €    380.000
(довољно да се плати 80 радника за годину дана)