Аеродром Зрењанин

Аеродром Зрењанин

 

Комплекс Аеродрома Зрењанин се простире на површини од 1100 hа. Аеродромске површине лоциране су комплетно на инфраструктури немачког аеродрома из другог светског рата, највећег у југоисточној Европи, изграђеног 1941. године. Аеродром Зрењанин је највећи аеродром „Ц” класе на Балкану са својом пратећом инфраструктуром за пријем мањих путничких, пољопривредних и транспортних авиона до 7 тона носивости. На комплексу аеродрома урађен је детаљни план на површини од 300 hа.

 

                                        

 

Доминантни постојећи елементи инфраструктуре су:

       
 - Травната писта 1250м x 80м,
 - 3 Хангара,
 - Аеродромска зграда са чекаоницом и пратећим садржајима, 
 - Бунар,
 - Трафостаница,
 - Падобрански круг,
 - Цистерне за гориво са бензинском станицом,
 - Бетонска писта 1850м x 60м - није у употреби,
 - Систем рулних стаза - није у употреби.

                                            

Визија Аеродрома Зрењанин

Мисија:
Развој ваздушног саобраћаја и услуга у Зрењанину

Визија:
Зрењанин - регионални центар за карго саобраћај и путнички саобраћај средњег капацитета

 

Зашто инвестирати у Аеродром Зрењанин?

- повољна локација,
- основна инфраструктура,
- одлични метереолошки услови за ваздушни саобраћај,
- погодност за јефтине летове из Србије,
- повећани број инвестиција, проток робе и људи,
- царинска служба,
- повољно пословно и инвестиционо окружење.

          

 Више података на www.aeroklubzrenjanin.org.rs