Градска управа

Град Зрењанин
Трг слободе 10
23000 Зрењанин
 
Централа 
023/315-0-111
 
Начелник Градске управе
тел: 023/315-0-202
 
Кабинет градоначелника
тел: 023/315-0-107
 
Одељење за урбанизам
тел: 023/315-0-214
 
Лице задужено за одржавање wеб презентације:
Татјана Орељ
Шеф одсека за развој и одржавање апликативног софтвера
тел: 023/315-0-027 
 
Лице задужено за заштиту података о личности: 
Мирча Секошан
Трг слободе 10, Зрењанин
тел: 023/315-0-024 
е-маил: lzzpl@grad.zrenjanin.rs