Седница Градског већа

47. Седница Градског већа

 

 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19) 
 

С А З И В А М

  47. седницу Градског већа града Зрењанина за понедељак 16.03.2020. године.

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у сали Градског већа, са почетком у 08,00 часова.

    За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 222)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

2. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 7638/4)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

3. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 7129/1)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

4. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 7246/41)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

5. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 7246/3 и 7251/3)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

6. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 14089/2)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

7. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 7226/32)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

8. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 1327 и 1328)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 7226/35 и 7226/36)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 12751/4)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 7135/4)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева
  
12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 4493/2)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева
 
13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (део кат. парц. бр. 13187/27)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

14. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 8011/251)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

15. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 13866/50)
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

16. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
- ГРАДСКО ВЕЋЕ -
Број: 06-33/20-III
Дана: 13.03.2020. године
З Р Е Њ А Н И Н
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић

НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 47. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 16.03.2020. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.