Помоћници градоначелника

ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Јелена Травар Миљевић
 
 
Рођена је 1979. године. Основно школско образовање стекла у Торку, општина Житиште, а средњошколско у Зрењанинској гимназији. Завршила је Технички факултет “Михајло Пупин” у Зрењанину и стекла звање дипломираног инжењера за управљање техничким системима у медицини. Мастер рад брани на Факултету за механику у Темишвару, из области мастер за управљање интегрисаним системима за производњу хране.
 
У Општинској управи Житиште обављала је функције секретара Одељења за привреду, урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, помоћнице председника за локални економски развој, извршиоца на саветодавним пословима за европске фондове, домаће и стране донаторе и креирање повољног пословног окружења, као и функцију помоћника председника општине. 
 
Као менаџерка, координаторка или саветница, учествовала у реализацији више ИПА пројеката прекограничне сарадње Србија - Румунија, као и републичких и покрајинских пројеката.  
 
Била је посланица у Народној скупштини Републике Србије, у периоду 2009-2015. године.
 
Помоћник је градоначелника Зрењанина за област локалног економског развоја и политику једнаких могућности.