Помоћници градоначелника

ПОМОЋНИЦЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
 
Стојанка Цица Вучковић
помоћница градоначелника за област привреде и сарадње са јавним предузећима и установама
 
Снежана Вучуревић
помоћница градоначелника за област културе, образовања и равноправности полова
 
 
Рођена је 1966. године у Житишту.
По занимању је професор разредне наставе. Дипломирала је на Учитељском факултету у Сомбору.
Радно искуство од 28 година стажа стекла је у ОШ “Свети Сава“ у Житишту. Од тога је осам година радила као помоћник директора, а четири године и на месту директора.
Од децембра 2016. године запослена је у Педагошком заводу Војводине у Новом Саду.
У периоду од 2017- јануар 2022. вршила је дужност начелнице Средњобанатског управног округа. 
Током дугогодишњег рада у области образовања усавршавала је своја знања и компетенције похађањем многобројних семинара везаних за квалитет рада школе, менаџмент и управљање људским ресурсима.
Такође је учествовала на многим едукацијама везаним за рад локалне самоуправе, буџетирање и механизме родне равноправности. Има положен државни стручни испит. 
Удата је и мајка једног детета.