Буџет Града Зрењанина

Одлукa о Буџету града Зрењанина за 2021. годину (ПДФ документ, 2.6 МБ)

Нацрт Одлуке о Буџету града Зрењанина за 2021. годину 

Одлука о завршном рачуну за 2019. годину (ПДФ документ, 318 КБ)

Образац завршног рачуна за 2019. годину  (ПДФ документ, 13,5 МБ)

Упутство за припрему Одлуке о буџету града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава Буџета града Зрењанина за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину 

Смернице за програмско буџетирање

Обрасци за програмски буџет 2021. године

Образац полугодишњег извештаја о учинку програма за 2020. годину

Упитник за предлагање идеја

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења Буџета града Зрењанина за 2021. годину

 

Закључак о привременој обустави извршења буџета града Зрењанина

Закључак о привременој обустави извршења буџета града Зрењанина - стављен ван снаге

 

Ребаланс I за 2020. годину (ПДФ документ, 2.9 МБ)

Одлука о Буџету града Зрењанина за 2020. годину (ПДФ документ, 2.6 МБ)