Процена утицаја

 

Обавештења о поднетим захтевима

Поднети захтеви за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину у 2018. и 2019. години

 

Број предмета

Подносилац 

Назив захтева 

Статус 

 

IV-08-04-501-121

"Телеком Србија"

АД Београд

 

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:

"Радио базна станица мобилне телефониије - Чента-ЗР018"

У току је прибављање

информација о локацији

 

IV-08-04-501-118

"Телеком Србија" АД

Београд

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:

"Радио базна станица мобилне телефониије - Бело Блато-ЗРУ29"

У току је прибављање

информација о локацији 

 

IV-08-04-501-116

ОПСС

Јаша Томић

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:

"Објекат за складиштење и третман отпада"

 Решењем је

обустављен поступак

 

IV-08-04-501-113

"ХИП Петрохемија" АД

Панчево

Студија о процени утицаја затеченог стања пројекта:

"Браварска радионица и бетонски плато"

Не подлеже поступке процене

утицаја на животну средину

 

IV-08-04-501-111

ВИП МОБИЛЕ" д.о.о.

Београд

Давање сагласности на студију

"РБС Авив Парк Зрењанин"

На јавном увиду
IV-08-04-501-102

"Теленор" д.о.о.

Београд

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:

"Радио базна станица мобилне телефониије - Банатски Деспотовац"

 Решењем је

обустављен поступак

IV-08-04-501-101

"Теленор" д.о.о.

Београд 

Давање сагласности на студију:

"Базна станица мобилне телефоније "Зрењанин Авив Парк"

У току је јавни увид 
IV-08-04-501-99

"ВИП МОБИЛЕ" д.о.о.

Београд

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:

"РБС Авив Парк"   

 У току је јавни увид 
IV-08-04-501-87

ОПСС Д.О.О.

Јаша Томић   

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

"Складиштење чврстог неопасног отпада"

Захтев усвојен
IV-08-04-501-81

"ТЕЛЕНОР" д.о.о.

Београд 

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

"Базна станица мобилне телефоније Зрењанин Авив Парк" 

Захтев усвојен
IV-08-04-501-80

"Plastic Recycling Technology"

ХС .Д.О.О."

Зрењанин   

Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину средину

"Постројење за складиштење и третман отпадне пластике"

Захтев усвојен
IV-08-04-501-77

"PRO PET Recycling"

ДОО Зрењанин 

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:

"Погон за рециклажу ПЕТ амбалаже"

Захтев усвојен  
IV-08-04-501-68

 "Covaris rigid Serbia" Д.О.О

Зрењанин   

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

"Производња полипропиленских прозвода"

Захтев усвојен
IV-08-04-501-68

 "Covaris rigid Serbia" Д.О.О

Зрењанин    

 Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

"Производња полипропиленских прозвода"

Захтев усвојен 
IV-08-04-501-67

"Plastic Recycling Technology"

ХС .Д.О.О."

Зрењанин  

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

"Постројење за складиштење и третман отпадне пластике"

Захтев усвојен
IV-08-04-501-62 Градска управа града Зрењанина

Давање мишљења о потреби израде стратешке процене   измене и допуне Просторног плана

Захтев усвојен
IV-08-04-501-61 Градска управа града Зрењанина 

Давање мишљења о потреби израде стратешке процене ПДР "Берберско-болница" Зрењанин 

Захтев усвојен 
IV-08-04-501-60 Градска управа града Зрењанина 

Давање мишљења о потреби израде стратешке процене ПДР "Русанда" Меленци 

Захтев усвојен 
IV-08-04-501-54

"BCM - TRADE" Д.О.О

Београд

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину 

"Силос са сушаром, пратећим објектима и магацином пољопривредне  механизације"

Захтев усвојен 
IV-08-04- 501-42

"ALMEX" Д. О.О.

Панчево

Огранак "ИПОК" Зрењанин

Давање сагласности на студију 

"Реконструкција и промена намене дела објекта 25- зграде пословних услуга, радионице и складишног простора у производни погон за упаравање ЦСЛ-а"

Захтев усвојен 
IV-08-04-501-37

"Еко градња" Д.О.О.

Зрењанин

Одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину , пројекта 

"Фабрика бетона (производња бетона)"

Захтев усвојен 
IV-08-04-501-29 Одељење за урбанизам ГУ града Зрењанина

Давање мишљења о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину "ПДР Тиса"

Захтев усвојен
IV-08-04-501-27

"АГРОРИТ" Д.О.О.

Меленци

Давање сагласности на студију

"Станица за снабдевање моторних возила горивом"

Захтев усвојен
IV-08-04-501-20

"Телеком Србија" А.Д.

Београд ИЈ Зрењанин

Давање сагласности на студију

 "Реконструкција постојећег објекта базне станице мобилне телефоније ЗР02, ЗРX02, ЗРЛ02 Зрењанин ИИ"

Захтев усвојен
IV-08-04-501-18

"АЛМЕX" Д. О.О.

Панчево

Огранак "ИПОК" Зрењанин

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину 

"Реконструкција и промена намене дела објекта 25- зграде пословних услуга, радионице и складишног простора у производни погон за упаравање ЦСЛ-а"

Захтев усвојен
IV-08-04-501-17

"Essex Balkan" Д.О.О.

Београд

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину 

"Изградња производног погона за обраду бакарне жице"

Захтев усвојен
IV-08-04-501-12

"Новарес Србија" Д:О.О.

Зрењанин

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину 

"Реконструкција, надзидјивање и доградња фабрике за производњу производа од пластичних полимера"

Захтев усвојен 
IV-08-04-501-11

"Телеком Србија" А.Д.

Београд ИЈ Зрењанин

Давање сагласности на студију 

"Изградња базне станице мобилне телефоније "Михајлово-ЗРУ48"

Захтев усвојен 

    

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ