Јавни увид


Процена утицаја пројеката на животну средину


 

 

2. НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12 - Пројекат: "Реконструкција магистралног нафтовода 10" ОЦ - КП УС Тиса - деоница ПОЧМ Башаид - ПОЧМ Меленци - линијски део"

- Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину