Gradska izborna komisija

Sedište Gradske izborne komisije
 
Zgrada Gradske uprave grada Zrenjanina, kancelarija br. 86.
Telefoni:
023/ 315-0120
023/ 315-0105
066/ 866-0103
 
 
GRADSKA IZBORNA KOMISIJA U STALNOM SASTAVU:
(Obrazovana odlukom Skupštine grada Zrenjanina na sednici održanoj 18.12.2019.godine)
 
U Gradsku izbornu komisiju u stalnom sastavu u Zrenjaninu imenuju se: 
 
ZA PREDSEDNIKA:
1. JOVAN STANKOV, advokat, 
    na predlog odborničke grupe ''Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje"
 
ZA ČLANOVE:
2. GORAN MILIVOJEV,  dipl. pravnik, 
     na predlog odborničke grupe ''Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje"
3. IVANA POPOV, dipl. pravnik, 
    na predlog odborničke grupe ''Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje"
4. MARIJA MILIŠIĆ, dipl. pravnik, 
    na predlog odborničke grupe ''Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje"
5. MILORAD MIRKOV, dipl. pravnik, 
    na predlog odborničke grupe Socijalističke partije Srbije
6. JELENA PAVIĆEVIĆ, dipl. pravnik,
    na predlog odborničke grupe Socijalističke partije Srbije
7. SLAVKO ŽIVA, advokat,
    na predlog odborničke grupe ''Liga socijaldemokrata Vojvodine - Nenad Čanak"
8. LAZAR SEKULIĆ, student, 
    na predlog odborničke grupe Grupe građana ''Dosta je bilo - Saša Radulović"
9. GORDANA GAĆINA, pravnik,  
    na predlog odborničke grupe "Nova odbornička grupa"
 
ZA SEKRETARA:
- MILAN MRKŠIĆ, dipl. pravnik
           
ZA ZAMENIKA PREDSEDNIKA:
1. IVANA KOJČIĆ, dipl. pravnik, 
    na predlog odborničke grupe ''Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje"
 
ZA ZAMENIKE ČLANOVA:
2. SANJA BURSAĆ, dipl. pravnik,  
    na predlog odborničke grupe ''Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje"
3. JELENA TABAČKI, dipl. pravnik,  
    na predlog odborničke grupe ''Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje"
4. JELENA PIRIĆ, dipl. pravnik,  
    na predlog  odborničke grupe ''Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje"
5. NEMANJA GAVRANIĆ, advokat,  
    na predlog odborničke grupe Socijalističke partije Srbije
6. MILOMIR PETKOVIĆ, pravnik, 
    na predlog odborničke grupe Socijalističke partije Srbije
7. BRANISLAVA JOVANOV, dipl. pravnik, 
    na predlog odborničke grupe ''Liga socijaldemokrata Vojvodine - Nenad Čanak"
8. GORAN MALENIĆ, informatički tehničar, 
    na predlog odborničke grupe Grupe građana ''Dosta je bilo - Saša Radulović"
9. IVAN TODOROV, dipl. pravnik, 
    na predlog odborničke grupe "Nova odbornička grupa"
 
ZA ZAMENIKA SEKRETARA:
- SVETLANA GRUJIĆ, dipl.pravnik

 

DOKUMENTI:

- Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, članova, sekretara i njihovih zamenika Gradske izborne komisije u stalnom sastavu