Sednica Gradskog veća

Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst) i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20)  

  

S A Z I V A M

17. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za petak 02.09.2022. godine.

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 07,30 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D

 

1. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2022. godinu
IZVESTILAC: Euđenija Besu

2. Utvrđivanje Predloga Odluke o obavljanju komunalne delatnosti obezbeđivanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Zrenjanina
IZVESTILAC: Milan Jovanov

3. Utvrđivanje Predloga Odluke o obavljanju komunalne delatnosti dimničarske usluge na teritoriji grada Zrenjanina
IZVESTILAC: Milan Jovanov

4. Utvrđivanje Predloga Odluke o održavanju javnih zelenih površina na teritoriji grada Zrenjanina
IZVESTILAC: Milan Jovanov

5. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o održavanju komunalne higijene
IZVESTILAC: Milan Jovanov

6. Utvrđivanje Predloga Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Jugoistok'' u Zrenjaninu
    Tekstualni deo
    Grafički deo
    Uslovi
IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

7. Utvrđivanje Predloga Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Centar'' u Zrenjaninu
    Tekstualni deo
    Grafički deo
    Uslovi
IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

8. Utvrđivanje Predloga Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Dolja'' u Zrenjaninu
    Tekstualni deo
    Grafički deo
    Uslovi
IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

9. Utvrđivanje Predloga Odluke o izradi izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Elemir
IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

10. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Zrenjanina
IZVESTILAC: Jelena Tabački

11. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila
IZVESTILAC: Nemanja Malinić

12. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljakih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina
IZVESTILAC: Nemanja Malinić

13. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama na teritoriji grada Zrenjanina
IZVESTILAC: Nemanja Malinić

14. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina
IZVESTILAC: Nemanja Malinić

15. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pijacama
IZVESTILAC: Nemanja Malinić

16. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca
IZVESTILAC: Nemanja Malinić

17. Utvrđivanje Predloga Odluke o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta finansiranja, izgradnje i održavanja lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Zrenjanina
IZVESTILAC: Stojanka Vučković

18. Utvrđivanje Predloga Odluke o davanju saglasnosti na konačni nacrt javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu usluge obavljanja poslova komunalne delatnosti, zoohigijene (sprovođenja mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) sa srodnim uslugama suzbijanja korovske biljke ambrozija i emerznih korova na javnim površinama grada Zrenjanina
IZVESTILAC: Edvard Benović

19. Utvrđivanje Predloga Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti
IZVESTILAC: Sofija Anđelković

20. Utvrđivanje Predloga Zaključka o odobravanju učešća grada Zrenjanina u sufinansiranju obnove krova i krovne konstrukcije na objektu u Zrenjaninu u ulici Kralja Petra br. 3
IZVESTILAC: Euđenija Besu

21. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2022. godinu
IZVESTILAC: Goran Milivojev

22. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanina za 2022. godinu
IZVESTILAC: Goran Milivojev

23. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2021. godinu
IZVESTILAC: Nemanja Milinković

24. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2022. godinu
IZVESTILAC: Nemanja Milinković

25. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po završnom računu za 2021. godinu JKP ''Pijace i parkinzi'''' Zrenjanin
IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

26. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na II izmenu Programa poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2022. godinu
IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

27. Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2021. godinu 
IZVESTILAC: Dragomir Radovanac

28. Utvrđivanje Predloga Zaključka o prihvatanju Odluke o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2022. godinu
IZVESTILAC: Zoran Ljubotina

29. Utvrđivanje Predloga Zaključka o prihvatanju Odluke o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin za 2022. godinu
IZVESTILAC: dr Dejan Jovanov

30. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju I Rebalansa Programa poslovanja Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2022. godinu
IZVESTILAC: Danijel Šebez

31. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja za 2022. godinu Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin
IZVESTILAC: Dejan Karlečik

32. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Narodnog muzeja Zrenjanin za 2022. godinu
IZVESTILAC: Siniša Onjin

33. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2022. godinu
IZVESTILAC: Milan Bjelogrlić

34. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2022. godinu
IZVESTILAC: Mirjana Basta

35. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Kulturnog centra Zrenjanina za 2022. godinu
IZVESTILAC: Goran Marinković

36. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Savremene galerija Umetničke kolonije Ečka-Zrenjanin za 2022. godinu
IZVESTILAC: Dušan Radišić

37. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2022. godinu
IZVESTILAC: Milan Kovačević

38. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Prve izmene Finansijskog plana Predškolske ustanove Zrenjanin za 2022. godinu
IZVESTILAC: Željko Cvijanović

39. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Rebalansa budžeta Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2022. godinu
IZVESTILAC: Olivera Lisica

40. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina – Most za 2022. godinu
IZVESTILAC: Nevena Montresor

41. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Predloga rebalansa budžeta Gerontološkog centra u Zrenjaninu za 2022. godinu
IZVESTILAC: Tanja Živanov

42. Izveštaj o radu Saveta za zdravlje grada Zrenjanina za 2021. godinu 
IZVESTILAC: dr Mile Kovačević

43. Predlog Odluke o usvajanju Programa dodele bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanja ženskog preduzetništva na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godinu
IZVESTILAC: Stojanka Vučković

44. Tekuća pitanja

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
GRADSKO VEĆE
Broj: 06-123/22-III
Dana: 01.09.2022. godine
Z R E Nj A N I N

PREDSEDNIK
GRADSKOG VEĆA
Simo Salapura


NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 17. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 02.09.2022. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.

Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.