Sednica Gradskog veća

Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst) i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20) 
 

S A Z I V A M

5. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za sredu 24.03.2021. godine.
Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 08,15 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D

 

1. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina
     IZVESTILAC: Marijana Radojčić

2. Utvrđivanje Predloga Izmene i dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

3. Utvrđivanje Predloga Rešenja o izmenama i dopunama Statuta Istorijskog arhiva Zrenjanin 
    IZVESTILAC: Mirjana Basta

4. Utvrđivanje Predloga Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti
    IZVESTILAC: Sofija Anđelković

5. Izveštaj o radu Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2020. godinu
     IZVESTILAC: Bojan Mijatov

6. Izveštaj o radu Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2020. godinu
     IZVESTILAC: Ivan Francuski

7. Izveštaj o radu Narodnog muzeja Zrenjanin za 2020. godinu
    IZVESTILAC: Jelena Gvozdenac Martinov

8. Izveštaj o radu Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2020. godinu
     IZVESTILAC: Milan Bjelogrlić

9. Izveštaj o radu Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2020. godinu
    IZVESTILAC: Mirjana Basta

10. Izveštaj o radu Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin za 2020. godinu
     IZVESTILAC: Dušan Radišić

11. Tekuća pitanja

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
- GRADSKO VEĆE -
Broj: 06-41/21-III
Dana: 23.03.2021. godine
Z R E Nj A N I N

PREDSEDNIK
GRADSKOG VEĆA
Simo Salapura

NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 5. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 24.03.2021. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće. 
Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća. 
Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.