Pomoćnici gradonačelnika

POMOĆNICE GRADONAČELNIKA
 
Stojanka Cica Vučković
pomoćnica gradonačelnika za oblast privrede i saradnje sa javnim preduzećima i ustanovama
 
Snežana Vučurević
pomoćnica gradonačelnika za oblast kulture, obrazovanja i ravnopravnosti polova
 
 
Rođena je 1966. godine u Žitištu.
Po zanimanju je profesor razredne nastave. Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Somboru.
Radno iskustvo od 28 godina staža stekla je u OŠ “Sveti Sava“ u Žitištu. Od toga je osam godina radila kao pomoćnik direktora, a četiri godine i na mestu direktora.
Od decembra 2016. godine zaposlena je u Pedagoškom zavodu Vojvodine u Novom Sadu.
U periodu od 2017- januar 2022. vršila je dužnost načelnice Srednjobanatskog upravnog okruga. 
Tokom dugogodišnjeg rada u oblasti obrazovanja usavršavala je svoja znanja i kompetencije pohađanjem mnogobrojnih seminara vezanih za kvalitet rada škole, menadžment i upravljanje ljudskim resursima.
Takođe je učestvovala na mnogim edukacijama vezanim za rad lokalne samouprave, budžetiranje i mehanizme rodne ravnopravnosti. Ima položen državni stručni ispit. 
Udata je i majka jednog deteta.