Arhiva

Dopuna Uputstva za pripremu odluke o Budžetu Grada Zrenjanina i finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika sredstava Budžeta Grada Zrenjanina za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu (PDF dokument, 363 KB)

 

Nacrt Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2019. god (PDF dokument, 1.59 MB)

 

Uputstvo za pripremu odluke o Budžetu Grada Zrenjanina i finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika sredstava Budžeta Grada Zrenjanina za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu (PDF dokument, 1.56 MB)

 

Rebalans I za 2018. godinu (PDF dokument, 1.65 MB)

Odluka o Budžetu za 2018. godinu (PDF dokument, 1,10 MB)

 

Revizorski izveštaj za 2017. godinu

Završni račun za 2017. godinu (PDF dokument 365 KB)

 

Rebalans I za 2017. godinu (PDF dokument, 1.33 MB)

 

Uputstvo za pripremu odluke o Budžetu Grada Zrenjanina i finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika sredstava Budžeta Grada Zrenjanina za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu (PDF dokument, 5.60 MB)

 

Odluka o Budžetu za 2017. godinu (PDF dokument, 1,64 MB)

Završni račun za 2016. godinu (PDF dokument 375 KB)

 

Uputstvo za pripremu odluke o Budžetu Grada Zrenjanina i finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika sredstava Budžeta Grada Zrenjanina za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu (PDF dokument, 4.67 MB)

 

Rebalans II za 2016. godinu (PDF dokument, 2.51 MB)

Rebalans I za 2016. godinu (PDF dokument, 2.05 MB)

Odluka o Budžetu za 2016. godinu (PDF dokument, 2.69 MB)

Završni račun za 2015. godinu (PDF dokument 136 KB)

 

Rebalans II za 2015. godinu (PDF dokument, 3.63 MB)

Rebalans I za 2015. godinu (PDF dokument, 1.99 MB)

Odluka o Budžetu za 2015. godinu (PDF dokument, 2.14 MB)

Završni račun za 2014. godinu (PDF dokument 3.26 MB)

 

Rebalans III za 2014. godinu (PDF dokument, 1805 KB)
(novi link: dokument 011.pdf u arhivi: 28. sednica Skupštine grada, zip fajl veličine 269,4MB)

  • uporedni pregled Rebalansa II i Rebalansa III (PDF dokument 1179 KB)
    (novi link: dokument 012.pdf u arhivi: 28. sednica Skupštine grada, zip fajl veličine 269,4MB)

Rebalans II za 2014. godinu (27. sednica Skupštine grada,;30.10.2014. god.) (PDF dokument, 1.38 MB)
(novi link: dokument 041.pdf u arhivi: 27. sednica Skupštine grada, zip fajl veličine 105,5MB)

  • uporedni pregled Rebalansa I i Rebalansa II (PDF dokument, 790 KB)
    (novi link: dokument 042.pdf u arhivi: 27. sednica Skupštine grada, zip fajl veličine 105,5MB)

Rebalans I za 2014. godinu (PDF dokument, 1.22 MB)

Odluka o Budžetu za 2014. godinu (PDF dokument, 776 KB)