Javni uvid


Javni uvid 2020. godine


 

Procena uticaja projekata na životnu sredinu:

 

1. ''Linglong International Europe'' D.O.O. Zrenjanin, ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 2/IX - Projekat: „Kompleks objekata proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrukturom“
- Zahtev br. IV-08-04-501-59 od 29.05.2020.godine;

- Obaveštenje o podnetom zahtevu od 05.06.2020. godine;

- Rešenje br. IV-08-04-501-59 od 18.06.2020. godine;

- Obaveštenje o donetom rešenju od 18.06.2020. godine. 

 

2. ''TELEKOM SRBIJA'' A.D. Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ul. Pupinova br. 1 - Projekat: „Bazna stanica mobilne telefonije “ZR - Milana Stanivukovića - ZRU59 / ZRL59”

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju od 24.07.2020. godine;

- Studija o proceni uticaja na životnu sredinu;