Javne nabavke

2022 GODINA

 

2021 GODINA

2020 GODINA

PRAVILNICI O BLIŽEM UREĐENJU PLANIRANJA JAVNIH NABAVKI, SPROVOĐENJA POSTUPAKA  JAVNIH NABAVKI I PRAĆENJA IZVRŠENJA UGOVORA O NABAVKAMA