Anketa “Metito Korporacije” u vezi sa izgradnjom centralnog prečistača otpadnih voda u Zrenjaninu

“METITO KORPORACIJA” POZIVA ZAINTERESOVANU JAVNOST DA UČESTVUJE U ANKETI U VEZI SA IZGRADNJOM CENTRALNOG PREČISTAČA OTPADNIH VODA U ZRENJANINU

Investitor “Metito Korporacija”, nakon nedavnog radnog sastanka u Zrenjaninu, a u vezi sa pripremom izgradnje centralnog prečistača otpadnih voda u Zrenjaninu, poziva zainteresovanu javnost, pojedince, udruženja, pravna lica i slično da učestvuju u anketi, iznesu svoje komentare, sugestije ili primedbe i time doprinesu realizaciji te višestruko značajne investicije za grad Zrenjanin. 

Anketa, sa dokumentacijom, je postavljena na sajtu Grada Zrenjanina i to na srpskom jeziku, mađarskom, rumunskom i engleskom i biće dostupna javnosti najmanje mesec dana, odnosno tokom jula meseca. 

Upitnici su deo ESIA procesa (Environmental and Social Impact Assessment - Procena uticaja na životnu sredinu i društvo) koji sprovodi investitor, s obzirom da je Zrenjanin prvi grad u Srbiji u kom će biti primenjen model javno-privatnog partnerstva u upravljanju otpadnim vodama. 

Prikupljene podatke koristiće isključivo investitor u interne svrhe i tokom procesa pripreme realizacije investicije. 

Kako je saopšteno, planirani početak izgradnje postrojenja u Zrenjaninu je novembar ove godine, a rok izgradnje 18 meseci. Vrednost investicije je procenjena na 30 miliona EUR, a projekat bi bio u potpunosti finansiran, razvijen i njime bi upravljao “Metito” kroz svoju lokalnu platformu, preduzeće “Begej Water” d.o.o., i koji će biti usklađen sa najvišim standardima Evropske Unije, kao i preporukama Svetske zdravstvene organizacije, kako bi se obezbedilo da sva otpadna voda bude prečišćena i ispuštena u recipijent (Aleksandrovački kanal) koji se uliva u reku Begej, a koja je težište razvoja gradske ekonomije, turizma i zaštite životne sredine. 

Investitor je, kao segment anketne dokumentacije, objavio i tačnu lokaciju postrojenja, na obodu industrijske zone “Jugoistok - Ečka”, kao i idejno rešenje kompleksa. 

 

 

Osnovne informacije o projektu: